TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
DONG THAP VOCATIONNAL COLLEGE
 • Đỉa chỉ : Số 2 Trần Phú, P. 3, TP. Sađéc, ĐT
 • Điện thoại : (0277) 3866 362 - 3863 618
 • Công ty TNHH Toyota Cần Thơ tuyển dụng

  Công ty TNHH Toyota Cần Thơ tuyển dụng

  Công ty TNHH Toyota Cần Thơ tuyển dụng 8 vị trí

 • Học phí – học bổng năm học 2018

  Học phí – học bổng năm học 2018

    1. Chính sách học phí 1.1. Mức thu trợ phí (áp dụng theo Thông báo số 14/TB-TCĐNĐT-TV ngày 20/4/2018) * Áp dụng Học kỳ 2 năm học 2017-2018 TT Ngành, nghề đào tạo Mức thu học phí (đồng/học ...